Aby pobrać pliki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na link i wybrać opcję
"Zapisz element docelowy jako..."